Hjarteleg velkomne til Voss kunstlag si Juleutstilling 2019!

Opning: Fredag 29. november, kl. 18.00 i Voss kulturhus.
Servering av forfriskingar.
Musikalsk innslag.
Gratis inngang.

Me er stolte av å kunne presentera den unge illustratøren Embla Sunde Myrva!

Utstillinga "Hestefabler" viser teikningar, trykk og animasjon. Hestar og cowboyar snor seg som ein raud tråd gjennom utstillingsarbeida, og figurane navigerar i både kjende og ukjende landskap - både inni og rundt seg.

I arbeida er form, rørsle og rytme uttrykk som vert leika med og bearbeida gjennom ei eksperimentell tilnærming til kroppsleg anatomi og etablerte former. Anatomi og perspektiv vert pressa til eit visuelt bristepunkt. Denne prosessen har resultert i ei vektlegging av det energiske, leikne og regelbrytande innanfor teiknedisiplinane.

Dei utstilte arbeida er eit utval av verk produsert i perioden 2016-2019.

Utstillinga er eit samarbeid mellom Voss kunstlag og Voss kulturhus.

ARTIST STATEMENT

Embla Sunde Myrva (f. 1994) er utdannet illustratør ved Falmouth University i England.

Jeg jobber primært med tegning i blekk og blyant. Hver tegning tegnes ut i én samlet økt. Ofte setter jeg meg ned og prøver å tegne en ordløs stemning som underbevisstheten min har gått og grublet på. Andre ganger handler det om å utfordre det visuelle verdensbildet mitt. Dette er en tegneprosess som er drevet av det underbevisste og søkende, fremfor det bevisste og planlagte. Resultatet er et drømmeaktig og delvis feberaktig uttrykk.

Det er ofte de samme symbolske gjengangerne som opptar verkene mine, og som gjennom digitale kollasjer tar form som bilder, som fanziner eller som animasjoner. I de digitale kollasjene får jeg mulighet til å komponere nye uttrykk og fortellinger. Dette skjer ved å kombinere enkeltstående figurer og tilsynelatende ikke-kompatible elementer inn i større og mer sammensatte bilder .

Noen tanker kan kun uttrykkes visuelt, og tegning gir meg muligheten til å kunne uttrykke disse. Bildene er en personlig tolkning av verden rundt meg – og et sted hvor regler og sanseinntrykk kan brytes og tolkes på nye måter.