«Linda Soh Trengereid (1984) er oppvokst på Sotra og bor og arbeider i Bergen. Hun har MA fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt soloutstillinger i Bergen, Oslo og Fredrikstad og vist sine arbeider i større utstillinger i både Norge og Italia. Hennes arbeider er blant annet innkjøpt av Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Fana Kulturhus og Klostergarasjen.

Trengereid er interessert i hvordan mylderet, som på nært hold oppfattes som en serie usammenhengende former, blir til tydelige motiver på avstand.»

Linda Soh Trengereid beskriv utstilllinga si slik:

«Linda Soh Trengereid (f. 1984) stiller ut på Voss kulturhus en rekke tegninger og malerier som tar utgangspunkt i fotomateriale hentet fra ulike skoger, med hovedfokus på urskog og regnskog. Hun jobber med det kontinuerlige mylderet i motivene. Arbeidene kan også sees på som en form for dokumentasjon på noe forgjengelig, en form for portrettering av natur i konstant endring.

Til Osafestivalen har Trengereid også jobbet med en serie tegninger og silketrykk som tar utgangspunkt i norske tresorter, knyttet opp til instrumenter brukt i norsk folkemusikk. Med dette som utgangspunkt arbeider hun med vårt forhold til naturen, historisk og i nåtid. Lokalt og globalt. Hun eksperimenterer med uttrykket som oppstår mellom teknikk og materiale. Hvordan blyet og malingen blir en del av underlaget.»